facebook
 
 

REGULAMIN

 


Regulamin Obozu Biegowo - Jogowego "Trenuj z mistrzem"


1. Organizatorem obozu "Trenuj z mistrzem" jest Stowarzyszenie "Niepołomice Biegają" z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Wielickiej 85 G, zwana dalej Organizatorem.

2. Organizator zobowiązuje się zorganizować obóz biegowy zgodnie z przedstawioną ofertą na stronie internetowej trenujzmistrzem.com.pl.

3. Organizator może odwołać obóz, jeśli liczba chętnych nie przekroczy 50 % zaplanowanej liczby uczestników. Odwołanie obozu może nastąpić najpóźniej na 3 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Całość wpłat zostanie zwrócona na wskazane przez wpłacającego konto.

4. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej trenujzmistrzem.com.pl;
- akceptacja regulaminu obozu;
- wpłata zaliczki w wysokości 250 zł najpoźniej 7 dni po dokonaniu rezerwacji
- wpłata pozostałej części kosztu obozu (249 zł) - na miejscu obozu po przyjeździe uczestnika
Nr konta: 09 1020 2746 0000 3202 0191 7053

Cele statutowe - obóz biegowy [imię i nazwisko osoby, która dokonuje rezerwacji].

5. Uczestnikami obozu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Uczestnicy obozu powinni we własnym zakresie zadbać o:
- odpowiednie obuwie biegowe oraz odzież sportową adekwatną do warunków atmosferycznych;
- obuwie zamienne na salę gimnastyczną;
- pulsometr.

7. Zajęcia treningowe na obozie rozpoczynają się według ustalonego przez trenera harmonogramu.

8. W trakcie zajęć należy podporządkować się poleceniom trenera.

9. Ewentualne choroby i kontuzje zawodnicy muszą zgłaszać trenerowi niezwłocznie przed rozpoczęciem zajęć.

10. Uczestnik obozu decyduje się na udział w obozie na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie sportowym.

11. Ewentualne ubezpieczenie NNW należy wykupić we własnym zakresie.

12. Za ewentualne szkody w ośrodku szkoleniowym spowodowane przez uczestnika obozu odpowiada uczestnik obozu.

13. Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora obozu wizerunku uczestnika obozu, wykonanego w trakcie obozu w celach dokumentacyjnych i promocyjnych, a w szczególności na publikowanie zdjęć: na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych organizatorów, na portalach społecznościowych, banerach, ulotkach, plakatach, w folderach, wydawnictwach itd.

14. Uczestnik obozu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora obozu do celów organizacji obozu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r Nr 101, poz.926 z póź. zm.). Jednocześnie organizator informuje, że uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.